Profile picture for user Púchovský Samuel
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022

1. Bc. ročník

Púchovský Samuel