Profile picture for user Mrkvica Vladimír
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019
+3
Spolupráca s

3. Bc. ročník

Video
Mrkvica Vladimír
Typ cvičenia