Profile picture for user Hotový Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019

3. Bc. ročník

Farebné korekcie na filmoch Letka a Návrat.
Letka je dokumentárny film pre ministerstvo vnútra.
Návrat je bakalársky film režisérky Claudie Pittnerovej.
Hotový Tomáš