Profile picture for user Hotový Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021

1. Bc. ročník

Video
Popis fotodokumentácie
Zátišie - zadanie zamerané na High key a Low key svietenie (povinným objektom fotenia bolo sklo) Fragmenty tely - ako už názov naznačuje ide o zachytenie častí tela v ľubovolnej forme, moja volba bolo makro Ku každej foto sade ja aj štvorkompozícia.
Typ cvičenia