Profile picture for user Trandžík Peter
Koniec bakalárskeho štúdia
2015/2016
Začiatok magisterskeho štúdia
2016/2017
Koniec magisterského štúdia
2017/2018

Mgr. a ArtD. ročník

Trandžík Peter