Profile picture for user Benkovský Mário
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Cvičenie menom Púťová atrakcia plánujem spracovať v komickom štýle pomocou 2D efektov. Postup je veľmi jednoduchý. Osoba sa nasníma pred zeleným plátnom. V programe After Effects následne danú osobu vykľúčujem pomocou Keylight. Za postavu vložíme jedno z dostupných pozadí podľa jej výberu. Na záver použijeme nástroj Liquify na proporčne komické štylizovanie osoby. Na konci osoba zamáva a zjaví sa pod ňou nápis PF 2019 alebo text, ktorý si osoba sama zvolí.

Benkovský Mário