Profile picture for user Špičuk Róbert
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019

Mgr. štúdium

Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Spoluprácu som vytvoril so študentkou FA STU Bc. Žanetou Koňarčíkovou.

Bc. Žaneta Koňarčíková, študentka inžinierskeho ročníka, ma prizvala k modelovaniu interiérového moduláru do jej projektov zameraných na návrh interiérov. Postup práce vyzeral tak, že som dostal fotku reálneho objektu, ktorý som následne cez programy 3Ds max a Maya vymodeloval a vyrendroval s fotorealistickou textúrou