Profile picture for user Šutka Samuel
Koniec bakalárskeho štúdia
2018/2019
Začiatok magisterskeho štúdia
2019/2020
Koniec magisterského štúdia
Nedokončené štúdium

2. Bc. ročník

Video
Šutka Samuel