Profile picture for user Chovan Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia

2. Bc. ročník

Automatic days.

Chovan Samuel