Profile picture for user Chovan Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021

2. Bc. ročník

Video

Automatic days.

Chovan Samuel