Letná škola filmového jazyka 2016
V dňoch 1.7.2015-12.7.2015 v priestoroch FTF VŠMU
(na Svoradovej ulici č.2, Bratislava)
v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky
sa uskutočnil 9. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

1. Boris Dubík (Považská Bystrica)
2. Brzáč Andrej (Bratislava)
3. Kollárová Laura (Nové Zámky)
4. Martinický Jaroslav (Bratislava)
5. Ondrejkovič Libor (Sučany)
6. Šidlová Ivana (Poprad)
7. Vrbová Petra (Skalica)
8. Huntata Maroš (Bratislava)
9. Sláviková Danka (Bratislava)
10. Bangová Izabella (Bernolákovo)