Letná škola filmového jazyka 2015
V dňoch 1.7.2015-12.7.2015 v priestoroch FTF VŠMU
(na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU
a za použitia školskej techniky
sa uskutočnil 9. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

1. Kuchárik Jaroslav (Bratislava)
2. Kubová Lucia (Terchová)
3. Piga Martin (Košice)
4. Činčurová Sára (Bratislava)
5. Vančo Martin (Trenčín)
6. Figura Tomáš (Bratislava)
7. Pokorný Norbert (Bučovice, ČR)
8. Kováč Michal (Bratislava)
9. Biznár Ladislav (Bratislava)
10. Ďurec Róbert (Bratislava)