Dňa 12.7.2019 sa v rámci Letnej školy filmového jazyka 2019 uskutoční živé vysielanie prezentácií a analýz vytvorených filmov účastníkmi Letnej školy.

Vysielanie sa začne cca od 13,15 hod a skončí cca o 19.00.

LINK:

https://archive.tp.cvtisr.sk/live?114335BWOOACYE83

Živé vysielanie