V dňoch 1.7.2017 – 12.7.2017 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutočnil 11. ročník dvojtýždňového výučbového programu.


Prihlásení účastníci LŠFJ 2017

1          Velebír Adam
2           Witkovský Michal
3           Dömeová Beáta
4           Korec Marcel
5           Harkabus Adam
6           Radó Juraj
7           Košč Peter
8           Majerský Matej
9           Žuborová Kristina
10          Machalová Simona
11          Brnčal Boris
12          Brzáč Andrej
13          Vrbová Petra
14          Koutenská Renáta
15          Noskovičová Veronika
16          Šebo Šimon
17          Šulik Andrej Sebastian
 
Program bol zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:

AST  scenáristika       Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD.
AST  dramaturgia       Prof. Zuzana Tatárová
ART  réžia          Prof. Stanislav Párnický
ADT  dokumentaristika     Mgr. art. Peter Osuch
AKT  kamera          Mgr. art. Lieberberger,ArtD.
ASS  strihová skladba     Doc. Štefan Švec, ArtD., a študent ASS
AVFX  vizuálne efekty     Mgr. art. Matúš Pniak
AZS  zvuková skladba     Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD., Mgr. art. Michal Horváth
KPD  produkcia        Mgr. art. Erik Panak
KAS  filmová veda       Mgr. Peter Konečný

organizácia a analýzy     Prof. Ľudovít Labík, ArtD.

Certifikát

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk

POKYNY NA ZAPLATENIE POPLATKU PRE UŽ PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV LŠFJ až po výzve organizátora

<

Určenie.

Výukového kurzu sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez rozdielu skúseností a pracovného zaradenia. Vítaní sú záujemcovia z radov uchádzačov o filmové vzdelanie na FTF VŠMU. Kurz je ďalej určený pre pracovníkov z oblasti audiomediálnej tvorby Slovenska, Čiech a Moravy. Predpokladá sa ukončené stredoškolské vzdelanie alebo jeho blízke predpokladané ukončenie.

<

Certifikát.

Účastníci po ukončení letného výučbového programu obdržia osvedčenie o absolvovaní LŠFJ. Toto osvedčenie je dokladom FTF VŠMU o získaní základných tvorivých skúseností z oblasti filmového umenia.

<

Bližšia charakterizácia výučbového programu.

Účastníci programu v priebehu 12 pracovných dní získajú základné poznatky z oblasti scenáristiky, dramaturgie, réžie, kameramanského spracovania, strihového a zvukového postprodukčného spracovania prostriedkami videotechnológií v základných žánrových oblastiach spravodajstva, publicistiky, dokumentárnej tvorby, hranej filmovej a televíznej tvorby.

Metódou výučby sú prednášky, semináre, cvičenia, analýzy a tvorba praktických audiovizuálnych produktov. Účastníci majú možnosť si priniesť vlastné práce, pri ktorých majú záujem o analýzu. Účastníci si v domácom prostredí pripravia predbežné dokumentárne a hrané témy, realizovateľné v improvizovaných podmienkach v uliciach Bratislavy alebo v priestoroch školy.

V posledný deň LŠFJ dôjde k prezentácii vzniknutých filmov s odbornou analýzou pedagógov FTF VŠMU. Zároveň prebehne hlasovanie zúčastnených o najpopulárnejší film Letnej školy. Víťaz hlasovania obdrží pamätnú plaketu. Filmy budú následne zavesená na školský server FTF VŠMU, budú ponuknuté k stiahnutiu účastníkom prostredníctvom internetu v plnej kvalite a budú zavesené aj na portál AZYL, kde prebehne ďalšie hlasovanie o popularite vzniknutých filmov.

Cela LŠFJ

Hlavná cena hlasovania popularity vzniknutých filmov pre ročník LŠFJ 2013.

Foto z ročníka LŠFJ 2019
Záverečné hodnotenia 2019
Foto z ročníka LŠFJ 2018
Prednáška produkcie 2018
Foto z ročníka LŠFJ 2017
Foto z ročníka LŠFJ 2016
Foto z ročníka LŠFJ 2015
Foto z ročníka LŠFJ 2014
Foto z ročníka LŠFJ 2013
Foto z ročníka LŠFJ 2012
Foto z ročníka LŠFJ 2011
Foto z ročníka LŠFJ 2010
Foto z ročníka LŠFJ 2009
Foto z ročníka LŠFJ 2008
Foto z ročníka LKFJ 2007
Foto z ročníka LKFJ 2006

<
Poplatok za vzdelávací program.
Cena výučbového programu je 360,- EUR. V cene je zahrnuté pedagogické vedenie a technické zabezpečenie programu. Ubytovanie, doprava a strava je na vlastné náklady účastníkov kurzu.

Pokyny záujemcom.

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk
1)       Z ponuknutých oblastí vybrať dve, ktoré preferujete.
          a)       Scenáristická tvorba
          b)       Réžijná tvorba
          c)       Dokumentárna tvorba
          d)       Animovaná tvorba
          e)       Kameramanská tvorba
          f)        Strihová skladba
          g)       Zvuková skladba
          h)       Vizuálne efekty
           i)        Produkcia
           j)        Filmová veda 
3)       Uviesť jednou vetou doterajší vzťah k filmu.
4)       Prostredie, v akom sa uchádzač pohybuje.
5)       Uviesť možnosť použitia vlastnej kamery a laptopu s možnosťou strihu alebo bez možnosti strihu.
6)       E-mail adresa a poštová adresa  záujemcu pre spätnú komunikáciu + tel. číslo mobilu.

<

Deň
Čas
Miesto
Študijný program
Názov témy
Zabezpečuje
Sobota  1.7.2017
08,30-10,45
Barco
Organizácia
Úvod – zoznamovanie, program
prof. Labík
 
10,45-11,30
Barco
Dramaturgia skladby
Analýzy domácich prác
prof. Labík
 
11,30-13,00
Barco
Dramaturgia skladby
Kreslený fotoscenár na voľnú tému
prof. Labík
 
13,00-14,00
 
OBED
 
 
 
14,00-16,15
Barco
Dramaturgia a scenáristika
Základy dramaturgie
Doc.Ditrichová, ArtD.,
 
16,15-17,45
Barco
Dramaturgia a scenáristika
Zadanie hraného cvičenia
Doc.Ditrichová, ArtD.,
 
17,45-18,30
Barco
Dramaturgia a scenáristika
Analýza domácich literárnych prác
Doc.Ditrichová, ArtD.,
 
 
 
 
 
 
Nedeľa  2.7.2017
08,30-10,00
Barko
Základy réžie
Základy réžijnej tvorby
Prof. Párnický
 
10,00-11,30
Barko
Základy réžie
Základy réžijnej tvorby
Prof. Párnický
 
11,30-13,00
Barko
Základy réžie
Základy réžijnej tvorby
Prof. Párnický
 
13,00-14,00
 
OBED
 
 
 
14,00-16,00
Barco
Strih
Teória strihovej skladby
Doc.Švec,ArtD.,
 
16,00-19,00
Barco
Strih
Teória strihovej skladby
Doc.Švec,ArtD.,
 
 
 
 
 
 
Pondelok 3.7.2017
08,30-11,00
Barco
Zvuková skladba
Teória zvukovej skladby
Mgr. Art. Horvath, Kozák,ArtD.
 
11,00-11,45
Barco
Zvuková skladba
Úvod do jednozáberovky
Mgr. Art. Horvath, Kozák,ArtD., prof.Labík
 
11,45-16,00
6 zvukovo odlišných miest v Bratislave
Zvuková skladba + kamera
Jednozáberovka, praktikum kamery a zvuku
Mgr. Art. HorvathKozák,ArtD., prof.Labík
 
16,00-18,30
Barco
Zvuková skladba + kamera
Vyhodnotenie praktika zvuku
Mgr. Art. HorvathKozák,ArtD., prof.Labík
 
 
 
 
 
 
Utorok  4.7.2017
08,30-10,00
Barco
Kamera
Analýza záberu
Liebenberger, ArtD.,
 
10,00-11,30
Barco
Kamera
Teória kamery a kompozícia
Liebenberger, ArtD.,
 
11,30-13,00
Barco
Kamera
Teória kamery a kompozícia
Liebenberger, ArtD.,
 
13,00-14,00
 
OBED
 
 
 
14,00-16,15
Barco
Kamera
Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri,
Liebenberger, ArtD.,
 
16,15-18,30
Ateliér veľký
Kamera
Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri,
Liebenberger, ArtD.,
 
 
 
 
 
 
Streda 5.7.2017
08,30-13,00
Barco
Dokumentárna tvorba
Úvod do dokumentárneho filmu, publicistika zadanie dok. filmu
Mgr. Art. Osuch Peter
 
13,00-14,00
 
OBED
 
 
 
14,00-17,00
Barko, vestibul, učebne
Scenáristika
Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár
Doc. Ditrichová, prof.Labík, prof. Párnický
 
17,00-18,30
Barco
Organizácia nakrúcania
 
 
 
 
 
 
 
 
Štvrtok 6.7.2017
08,30-10,30
Barco
Projekcia hraného filmu
Dramaturgická analýza hraného filmu
Prof. Tatárová
 
10,30-13,00
Barco
Kritický seminár
Dramaturgická analýza hraného filmu
Prof. Tatárová
 
13,00-14,00
 
 
 
 
 
14,00-14,30
Barco
Organizácia nakrúcania
 
prof. Labík
 
14,00-21,00
Barco, BA – Staré mesto
Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy
3 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny.
prof. Labík
 
 
 
 
 
 
Piatok 7.7.2017
08,30-18,30
Vestibul, Barco, BA – Staré mesto
Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy
3 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny.
prof. Labík
 
 
 
 
 
 
Sobota 8.7.2017
08,30 – 21,00
Strižňa AVFX
Strih, dokrútky nedokončených projektov
Organizácia strihu projektov + dokrútky
prof. Labík
 
10,00 -21,00
BA – Staré mesto
Dokumentaristika
Realizácia dokumentárneho filmu
 
 
 
 
 
 
 
Nedeľa  9.7.2017
08,30-18,30
BA-staré mesto
Realizácia dokumentárneho projektu
 
 
 
08,30-21,00
Strižňa AVFX
Strih
Strih hraneho projektu
prof. Labík
 
17,00-18,30
Barco
Produkcia (v prípade záujmu)
Základy produkcie (v prípade záujmu)
Mgr. art. Panak
 
 
 
 
 
 
Pondelok  10.7.2017
08,30-21,00
Strižňa AVFX
Strih
Strih hraneho a dokumentárneho projektu
prof. Labík
 
08,30-10,00
Strižne
Dokumentaristika
Konzultácie
Mgr. Art. Osuch Peter
 
10,00-13,00
Strižne
Strih
Konzultácie hraného cvičenia
prof. Labík
 
14,00-16,15
Barco
Dejiny filmu, filmová veda
Projekcie a analýzy filmov a žánrov
Mgr. art. Konečný
 
 
 
 
 
 
Utorok 11.7.2017
08,30-18,30
Zvuková réžia
Strih, zvuk export projektov
Strih, ozvučenie a mix zostrihaných projektov
Mgr.art.Čuvaj
 
08,30-18,30
Strižňa AVFX
Grading
Farebná úprava vlastných projektov (V prípade záujmu)
Mgr. art. Pniak
 
18,15-22,00
Nádvorie školy
Gril party (v prípade záujmu)
Neformálne postátie vo dvorane školy, ak si budúci uchádzači o štúdium produkcie zorganizujú. (Finančná dotácia z prostriedkov LŠ)
prof.Labík
 
 
 
 
 
 
Streda 12.7.2017
08,00-12,00
Strižne 15,16,19, Avid
Strih, zvuk
Príprava projekcií + náhradný program
prof.Labík
 
12,00-13,00
 
OBED
 
 
 
13,00-13,15
Barco alebo pred školou
Fotografovanie
Veľmi široké usmievanie
Všetci účastníci
 
13,15-18,30
Barco
Projekcie a analýzy
Analýza zrealizovaných projektov
Doc. Ditrichová, prof.Labík, prof. Párnický, 

<

Z ohlasov LŠFJ 2017

"Rada by som sa Vám ešte raz poďakovala za vynikajúcich dvanásť dní, ktoré ma nielen veľa naučili, ale mi dali aj chuť učiť sa a tvoriť naďalej."
"Chcel by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za možnosť zúčastniť sa na LŠFJ bolo to naozaj úžasné, dalo mi to veľmi veľa skúseností a určite môžem povedať že mi LŠFJ ukázala cestu ktorou chcem ďalej kráčať."

Z ohlasov LŠFJ 2016.
"Ja osobne som sa na kurz prihlásila nakoľko v danej oblasti pracujem a cítila som medzery v mojich doterajších poznatkoch a zručnostiach. 12 dní mi dalo veľa poznatkov, skúseností a zručností, ktoré určite využijem v budúcnosti. ... . Letná škola je skvelou možnosťou pre ľudí z brandže, ktorí sa chcú naučiť viacej a zisťiť kde robia chyby, naučiť sa nové veci, rovnako ako aj pre budúcich študentov chystajúcich sa na prijímačky."
"Veľa som sa toho naučila a natočila som svoj prvý krátky film."
"Určite to priblížilo všetky zamerania, a uchádzač o štúdium na VŠMU sa môže počas 12tich dní rozhodnúť a prehodnotiť, o ktorý odbor má záujem. Všetky programy sme na letnej škole stručne načrtli, ale určite nebudem hovoriť len za seba, keď poviem, že som získal množstvo užitočných rád do budúcna. Áno, mala zmysel a prajem vám aby sa každý ročník naplnil lebo aj týmto programom podla mňa zasievate na Slovensku možno budúcich, špičkových ludí v oblasti filmu."
Z ohlasov LŠFJ 2015.
"No a samozrejme urcite Vam rada zaslem vsetko, co uz budem mat hotove. Inak i ........ sa pozdaval moj kratky film o reklamach a je mozne, ze budeme tocit este jeden kratky film v tejto teme, tak vidite, ako rychlo sa to vsetko vdaka letnej skole rozbieha! Ja Vam velmi dakujem za Vasu pedagogicku i ludsku ucast na Letnej skole a tesim sa, ze som ju absolvovala, a ze mozno i v buducnosti s dobrym timom nieco nakrutim."
"Chcem Vám ešte raz poďakovať za skvelý zážitok, ktorým pre mňa bola Vaša letná škola. Odniesol som si od Vás veľa cenných znalostí a skúseností ale aj zábavných spomienok. ... Súčasne Vás chcem poprosiť o radu. ..."
"Chcem sa Vám pochváliť že vďaka skúsenostiam z LŠFJ som dostala peknú stáž v Mestskej televízii v TT, takže ma popri škole čaká robotka ktorá (ako som hovorila) ma tak zaujímala :-)"
"Ešte raz sa vám chcem poďakovať za letnú školu. Veľmi mi pomohla. Od vtedy sa pozerám na filmy inak."
Z ohlasov LŠFJ 2014.
"hneď 3. júla som prejavila svoje nadšenie i poctu, že môžem byť na LŠ. Svoj vzťah k tomuto výučbovému programu som povedala aj v Zuzkinej ankete... Nečakala som však, že sa mi celý týždeň budú snívať obrazy, snívať, ako strihám film. (Takto intenzívne som snívala myšlienky a riešenia len pri písaní kandidátskej dizertačnej práce alebo básne pri dohotovovaní zbierok.) Asi v tom boli aj výčitky svedomia, že som sa k intenzívnemu strihaniu nedostala, až v sobotu od obeda. Zatiaľ si robím prípravné, cvičné sekvencie."
"Ďakujem Vám ešte raz za možnosť zúčastniť sa tohto úžasného workshopu."

Z ohlasov LŠFJ 2012.
"Este raz dakujem za vsetko, bolo super."
"...po uzasnej skusenosti z LSFJ by som sa chcela prihlasit aj na DVFJ. Dufam ze sa nas nazbiera dost aby sa kurz konal este tento rok."
"Este raz chcem podakovat za letnu skolu, mne osobne dala viac ako som ocakaval a otvorila mi uplne novy svet o ktorom som len velmi zdaleka tusil :)  verim ze sa to odrazi aj na mojej tvorbe."
"Chcel by som sa Vám ešte raz poďakovať za Letnú školu filmového jazyka ktorá mi určite rozšírila obzor a vedomosti v mnohých oblastiach týkajúcich sa filmu a  hlavne som zistil čo ešte všetko neviem...
Nadobudnuté vedomosti určite budem ďalej praktizovať a  učiť sa ďalej :-)."
"...len sa chcem skromne pochvalit ze som prijaty na famu - odbor zvukova tvorba. Pri tej prilezitosti vam chcem podakovat, bez letnej skoly filmoveho jazyka by som sa k tomuto snu z mladosti asi nikdy naplno nevratil. A zaroven prijmacky by som asi bez "okna" do sveta filmoveho jazyka tiez nespravil. ..." 

Reportáž TA3Reportáž o LŠFJ 2012

<
Z ohlasov LŠFJ 2010.

"...chcem sa Vam podakovat za ten preuzasny cas straveny na letnej skole. Bol to skvely napad nieco taketo organizovat. Skoda, ze uz to vsetko skoncilo a treba sa venovat aj inej realite. Prosim Vas, podakujte za mna ....., ze mi pomohol ten film zostrihat a upravit tak, aby to bolo pozeratelne, hoci tam bolo tolko chyb (tym nemyslim len tie zabery; tam bolo vela inych veci nedomyslenych a zle spravenych, ale ja som od toho zasa vela necakala ani, kedze to bol moj prvy film; hadam dalsie budu lepsie). A obdivujem Vas, ze to tak vsetko dokazete organizovat. Velka vdaka za vsetko."
"...v mene nášho syna ......., ktorý absolvoval LŠFJ 2010, sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa už niekoľko rokov podieľajú na organizovaní tejto akcie. Pre ......., t.č. študenta 3. ročníka ......., to bolo veľmi prospešné a získal nové skúsenosti a podnety. Pri tvorbe svojho filmového dielka síce veľa v noci nepospal, práca ho však pohltila a zdalo sa, že mu to neprekáža. Vzhľadom k tomu, že patrí medzi záujemcov o štúdium na FTF VŠMU, po skončení LŠFJ 2010 sa naštartoval do ďalšej práce v tejto oblasti tak, aby sa na konzultáciách s uchádzačmi o štúdium, mal čím odprezentovať. 
Ešte raz Vám všetkým - srdečná vďaka."
Z ohlasov LŠFJ 2009
"...by som Vam chcel podakovat za uzasnu moznost "pricuchnut" si k filmovej tvorbe. Kurz predcil vsetky moje ocakavania tak z odbornej, ako aj ludskej stranky (tj. pristup pedagogov)."
"Veľmi spokojná, skvelí ľudia, veľa zážitkov, iba už maximálne vyčerpaná. Bola to úžasná skúsenosť, geniálnych 12 prázdninových dní. Bude mi to tu chýbať."
"...chcem podakovat za to, ze som sa na kurze mohol zucastnit. Myslim
si, ze je to genialna myslienka a hlavne ma zmysel..."
Z ohlasov LŠFJ 2008.
"Na LŠFJ budem navždy spomínať len a len v dobrom, skúsenosti a kontakty, ktoré som nadobudol sú nenahraditeľné a vďaka vynikajúcemu vedeniu všetkých pedagógov som sa naučil vnímať film a filmové umenie nielen očami, ale aj všetkými ostatnými vnemmi. Moje úsilie o zaradenie sa o filmárskeho prostredia sa po uplynulých týdňoch ešte zväčšil a vynaložím všetko svoje úsilie, aby som sa každým filmovým počinom zlepšoval. Taktiež sa pokúsim o prijatie na vašu školu a pevne verím, že bude úspešné, aj keď viem, že konkurencia je silná :-"  
"vdaka za pozdvihnutie nalady"
"letna skola bola perfektna, skoda len, ze sa skoncila. Ja som uz opat v radiu, so zvukom, no obraz ziadny. Pride mi to akesi chudobne:)"
"ja nestihol som sa vam podakovat, dakujem za Vas, je vzacne a uzasne ze existuju ludia ktori ziju, robia a obetuju svoj cas a energiu pre svoje presvedcenie, dakujem za cas s vami bolo to pre mna vzacne a vazim si to"
"Dakujem aj ja Vam ze ste vobec s podobnym projektom zacali..som rada ze som sa ho mohla zucastnit.. "
"Cele dva tyzdne boli (po vsetkych strankach) VYNIKAJUCE, som rad, ze som sa mohol na tento kurz prihlasit. Od soboty je mi smutno, ze to netrvalo dlhsie."
"...aj napriek tomu že sa mi počas 2 tyždnov nepodarilo nič natočiť dalo mi to vela a určite som zmenil aj pohlad na film... "
"Pre mna to bolo este o to vzacnejsie, ze uz mi ozaj chybalo to prepojenie s nasou kulturou a takto som sa jej aspon troska opat dotkla"