V dňoch 1.7.2020 – 12.7.2020 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutoční 15. ročník dvojtýždňového výučbového programu.


Prihlásení účastníci LŠFJ 2020

1.  Hajnoš Radoslav

2.  Dugovic Andrej

3.  Dugovic Max

4.  Klincová Adrána

5.  Masný Andrej

6.  Maťaše Milan

7.  ...

 

Link pre záverečné prezentácie filmov:
https://www.avfx.sk/lsfj-2019-zive-vysielanie-zaverecnych-projekcii
Filmy Letnej školy filmového jazyka

Prihlasovanie prebieha do konca júna.

Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:

Lektori Letnej školy

AST scenáristika Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD.
AST dramaturgia   Prof. Zuzana Tatárová
ART réžia Bc. Daniel Rihák
ADT dokumentaristika Mgr. art. Peter Osuch
AKT kamera Mgr. art. Lieberberger,ArtD.
ASS strihová skladba Doc. Štefan Švec, ArtD.,
AVFX vizuálne efekty  
AZS zvuková skladba Mgr. art. Dušan Kozák, ArtD.,Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.,
KPD produkcia Mgr. art. Erik Panak
KAS filmová veda Mgr. Peter Konečný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia a analýzy          Prof. Ľudovít Labík, ArtD.

Certifikát
Bližšia charakterizácia výučbového programu
Pokyny účastníkom
Z ohlasov LŠFJ
Filmy z minulých ročníkov

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk

POKYNY NA ZAPLATENIE POPLATKU PRE UŽ PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV LŠFJ až po výzve organizátora

<

Určenie.

Výukového kurzu sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez rozdielu skúseností a pracovného zaradenia. Vítaní sú záujemcovia z radov uchádzačov o filmové vzdelanie na FTF VŠMU. Kurz je ďalej určený pre pracovníkov z oblasti audiomediálnej tvorby Slovenska, Čiech a Moravy. Predpokladá sa ukončené stredoškolské vzdelanie alebo jeho blízke predpokladané ukončenie. Dolná veková hranica 16-17 rokov, horná hranica je neobmedzená.

<

Certifikát.

Účastníci po ukončení letného výučbového programu obdržia osvedčenie o absolvovaní LŠFJ. Toto osvedčenie je dokladom FTF VŠMU o získaní základných tvorivých skúseností z oblasti filmového umenia.

<

Bližšia charakterizácia výučbového programu.

Účastníci programu v priebehu 12 pracovných dní získajú základné poznatky z oblasti scenáristiky, dramaturgie, réžie, kameramanského spracovania, strihového a zvukového postprodukčného spracovania prostriedkami videotechnológií v základných žánrových oblastiach spravodajstva, publicistiky, dokumentárnej tvorby, hranej filmovej a televíznej tvorby.

Metódou výučby sú prednášky, semináre, cvičenia, analýzy a tvorba praktických audiovizuálnych produktov. Účastníci majú možnosť si priniesť vlastné práce, pri ktorých majú záujem o analýzu. Účastníci si v domácom prostredí pripravia predbežné dokumentárne a hrané témy, realizovateľné v improvizovaných podmienkach v uliciach Bratislavy alebo v priestoroch školy.

V posledný deň LŠFJ dôjde k prezentácii vzniknutých filmov s odbornou analýzou pedagógov FTF VŠMU. Zároveň prebehne hlasovanie zúčastnených o najpopulárnejší film Letnej školy. Víťaz hlasovania obdrží pamätnú plaketu. Filmy budú následne zavesená na školský server FTF VŠMU, budú ponuknuté k stiahnutiu účastníkom prostredníctvom internetu v plnej kvalite a budú zavesené aj na portál AZYL, kde prebehne ďalšie hlasovanie o popularite vzniknutých filmov.

Cela LŠFJ

Hlavná cena hlasovania popularity vzniknutých filmov pre ročník LŠFJ 2013.

Foto z ročníka LŠFJ 2019
Záverečné hodnotenia 2019
Foto z ročníka LŠFJ 2018
Prednáška produkcie 2018
Foto z ročníka LŠFJ 2017
Foto z ročníka LŠFJ 2016
Foto z ročníka LŠFJ 2015
Foto z ročníka LŠFJ 2014
Foto z ročníka LŠFJ 2013
Foto z ročníka LŠFJ 2012
Foto z ročníka LŠFJ 2011

Foto z ročníka LŠFJ 2010
Foto z ročníka LŠFJ 2009
Foto z ročníka LŠFJ 2008
Foto z ročníka LKFJ 2007
Foto z ročníka LKFJ 2006

<
Poplatok za vzdelávací program.
Cena výučbového programu je 360,- EUR. V cene je zahrnuté pedagogické vedenie a technické zabezpečenie programu. Ubytovanie, doprava a strava je na vlastné náklady účastníkov kurzu.
<

Pokyny záujemcom.

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk
1)       Z ponuknutých oblastí vybrať dve, ktoré preferujete.
          a)       Scenáristická tvorba
          b)       Réžijná tvorba
          c)       Dokumentárna tvorba
          d)       Animovaná tvorba
          e)       Kameramanská tvorba
          f)        Strihová skladba
          g)       Zvuková skladba
          h)       Vizuálne efekty
           i)       Produkcia
           j)       Filmová veda 
3)       Uviesť jednou vetou doterajší vzťah k filmu.
4)       Prostredie, v akom sa uchádzač pohybuje.
5)       Uviesť možnosť použitia vlastnej kamery a laptopu s možnosťou strihu alebo bez možnosti strihu.
6)       E-mail adresa a poštová adresa  záujemcu pre spätnú komunikáciu + tel. číslo mobilu.

<

Deň

Čas

Miesto

Študijný program

Názov témy

Zabezpečuje

 1.7.2020

08,30-10,45

Barco

Organizácia

Úvod - zoznamovanie, program

prof. Labík

 

10,45-11,30

Barco

Dramaturgia skladby

Analýzy domácich prác

prof. Labík

 

11,30-13,00

Barco

Dramaturgia skladby

Kreslený fotoscenár na voľnú tému - zadanie

prof. Labík

 

13,00-14,00

 

OBED

 

 

 

14,00-16,15

Barco

Dramaturgia a scenáristika

Základy dramaturgie

Doc.Ditrichová, ArtD.,

 

16,15-17,45

Barco

Dramaturgia a scenáristika

Zadanie hraného cvičenia

Doc.Ditrichová, ArtD.,

 

17,45-18,30

Barco

Dramaturgia a scenáristika

Analýza domácich literárnych prác

Doc.Ditrichová, ArtD.,

 

 

 

 

 

 

2.7.2020

08,30-10,00

Barko

Základy réžie

Základy réžijnej tvorby

Mgr. Daniel Rihák

 

10,00-11,30

Barko

Základy réžie

Základy réžijnej tvorby

Mgr. Daniel Rihák

 

11,30-13,00

Barko

Základy réžie

Základy réžijnej tvorby

Mgr. Daniel Rihák

 

13,00-14,00

 

OBED

 

 

 

14,00-16,00

Barco

Strih

Teória strihovej skladby

Doc.Švec,ArtD., 

 

16,00-19,00

Barco

Strih

Teória strihovej skladby

Doc.Švec,ArtD., 

 

 

 

 

 

 

3.7.2020

08,30-11,00

Barco

Zvuková skladba

Teória zvukovej skladby

Mgr. Art. Horvath, Kozák,ArtD.

 

11,00-11,45

Barco

Zvuková skladba

Úvod do jednozáberovky

Mgr. Art. Horvath, Kozák,ArtD., prof.Labík

 

11,45-16,00

6 zvukovo odlišných miest v Bratislave

Zvuková skladba + kamera

Jednozáberovka, praktikum kamery a zvuku

Mgr. Art. Horvath, Kozák,ArtD., prof.Labík

 

16,00-18,30

Barco

Zvuková skladba + kamera

Vyhodnotenie praktika zvuku

Mgr. Art. Horvath, Kozák,ArtD., prof.Labík, Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

 

 

 

 

 

 

 4.7.2020

08,30-10,00

Barco

Kamera

Analýza záberu

Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

 

10,00-11,30

Barco

Kamera

Teória kamery a kompozícia 

Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

 

11,30-13,00

Barco

Kamera

Teória kamery a kompozícia 

Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

 

13,00-14,00

 

OBED

 

 

 

14,00-16,15

Barco

Kamera

Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri, 

Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

 

16,15-18,30

Ateliér veľký

Kamera

Základy kamerovej techniky, Svetlo v ateliéri, 

Mgr. art. Liebenberger, ArtD.

 

 

 

 

 

 

5.7.2020

08,30-13,00

Barco

Dokumentárna tvorba

Úvod do dokumentárneho filmu, publicistika zadanie dok. filmu

Mgr. Art. Osuch Peter

 

13,00-14,00

 

OBED

 

 

 

14,00-17,00

Barko, vestibul, učebne

Scenáristika

Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár

Doc. Ditrichová, prof.Labík, Mgr. art. Rihák

 

17,00-18,30

Barco

Organizácia nakrúcania

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2020

08,30-10,30

Barco

Projekcia hraného filmu

Dramaturgická analýza hraného filmu

Prof. Tatárová

 

10,30-13,00

Barco

Kritický seminár

Dramaturgická analýza hraného filmu

Prof. Tatárová

 

13,00-14,00

 

 

 

 

 

14,00-14,30

Barco

Organizácia nakrúcania

 

prof. Labík

 

14,00-21,00

Barco, BA - Staré mesto

Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy

4 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny.

prof. Labík

 

 

 

 

 

 

7.7.2020

08,30-18,30

Vestibul, Barco, BA - Staré mesto

Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy

4 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny.

prof. Labík

 

 

 

 

 

 

8.7.2020

08,30 - 21,00

Strižňa AVFX

Strih, dokrútky nedokončených projektov

Organizácia strihu projektov + dokrútky

prof. Labík

 

10,00 -21,00

BA - Staré mesto

Dokumentaristika

Realizácia dokumentárneho filmu

 

 

 

 

 

 

 

9.7.2020

08,30-18,30

BA-staré mesto

Realizácia dokumentárneho projektu

 

 

 

08,30-21,00

Strižňa AVFX

Strih

Strih hraneho projektu

prof. Labík

 

17,00-18,30

Barco

Produkcia (v prípade záujmu)

Základy produkcie (v prípade záujmu)

Mgr. art. Panak

 

 

 

 

 

 

10.7.2020

08,30-21,00

Strižňa AVFX

Strih

Strih hraneho a dokumentárneho projektu

prof. Labík

 

08,30-10,00

Strižne

Dokumentaristika

Konzultácie

Mgr. Art. Osuch Peter

 

10,00-13,00

Strižne

Strih

Konzultácie hraného cvičenia

prof. Labík

 

14,00-16,15

Barco

Dejiny filmu, filmová veda

Projekcie a analýzy filmov a žánrov

Mgr. art. Konečný

 

 

 

 

 

 

11.7.2020

08,30-18,30

Zvuková réžia

Strih, zvuk export projektov

Strih, ozvučenie a mix zostrihaných projektov

Mgr.art.Čuvaj a študent zvukovej skladby

 

08,30-18,30

Strižňa AVFX

Grading

Farebná úprava vlastných projektov (V prípade záujmu)

študent Ateliéru vizuálnych efektov

 

18,15-22,00

Nádvorie školy

Gril party (v prípade záujmu)

Neformálne postátie vo dvorane školy, ak si budúci uchádzači o štúdium produkcie zorganizujú. (Finančná dotácia z prostriedkov LŠ)

prof.Labík, Mgr. art.Kozák ArtD., Mgr. art. Rihák,

 

 

 

 

 

 

12.7.2020

08,00-12,00

Strižne 15,16,19, Avid

Strih, zvuk

Príprava projekcií + náhradný program

prof.Labík

 

12,00-13,00

 

OBED

 

 

 

13,00-13,15

Barco alebo pred školou

Fotografovanie

Veľmi široké usmievanie

Všetci účastníci

 

13,15-18,30

Barco

Projekcie a analýzy

Analýza zrealizovaných projektov

Doc. Ditrichová, prof.Labík, Mgr. art. Rihák, Mgr. art. Liebenberger, Mgr. art.Kozák ArtD.

<

Z ohlasov LŠFJ 2019
Záverečné analýzy

Z ohlasov LŠFJ 2018
Postoje študentov po záverečných analýzach.

Z ohlasov LŠFJ 2017

"Rada by som sa Vám ešte raz poďakovala za vynikajúcich dvanásť dní, ktoré ma nielen veľa naučili, ale mi dali aj chuť učiť sa a tvoriť naďalej."
"Chcel by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za možnosť zúčastniť sa na LŠFJ bolo to naozaj úžasné, dalo mi to veľmi veľa skúseností a určite môžem povedať že mi LŠFJ ukázala cestu ktorou chcem ďalej kráčať."

Z ohlasov LŠFJ 2016.
"Ja osobne som sa na kurz prihlásila nakoľko v danej oblasti pracujem a cítila som medzery v mojich doterajších poznatkoch a zručnostiach. 12 dní mi dalo veľa poznatkov, skúseností a zručností, ktoré určite využijem v budúcnosti. ... . Letná škola je skvelou možnosťou pre ľudí z brandže, ktorí sa chcú naučiť viacej a zisťiť kde robia chyby, naučiť sa nové veci, rovnako ako aj pre budúcich študentov chystajúcich sa na prijímačky."
"Veľa som sa toho naučila a natočila som svoj prvý krátky film."
"Určite to priblížilo všetky zamerania, a uchádzač o štúdium na VŠMU sa môže počas 12tich dní rozhodnúť a prehodnotiť, o ktorý odbor má záujem. Všetky programy sme na letnej škole stručne načrtli, ale určite nebudem hovoriť len za seba, keď poviem, že som získal množstvo užitočných rád do budúcna. Áno, mala zmysel a prajem vám aby sa každý ročník naplnil lebo aj týmto programom podla mňa zasievate na Slovensku možno budúcich, špičkových ludí v oblasti filmu."
<
Z ohlasov LŠFJ 2015.
"No a samozrejme urcite Vam rada zaslem vsetko, co uz budem mat hotove. Inak i ........ sa pozdaval moj kratky film o reklamach a je mozne, ze budeme tocit este jeden kratky film v tejto teme, tak vidite, ako rychlo sa to vsetko vdaka letnej skole rozbieha! Ja Vam velmi dakujem za Vasu pedagogicku i ludsku ucast na Letnej skole a tesim sa, ze som ju absolvovala, a ze mozno i v buducnosti s dobrym timom nieco nakrutim."
"Chcem Vám ešte raz poďakovať za skvelý zážitok, ktorým pre mňa bola Vaša letná škola. Odniesol som si od Vás veľa cenných znalostí a skúseností ale aj zábavných spomienok. ... Súčasne Vás chcem poprosiť o radu. ..."
"Chcem sa Vám pochváliť že vďaka skúsenostiam z LŠFJ som dostala peknú stáž v Mestskej televízii v TT, takže ma popri škole čaká robotka ktorá (ako som hovorila) ma tak zaujímala :-)"
"Ešte raz sa vám chcem poďakovať za letnú školu. Veľmi mi pomohla. Od vtedy sa pozerám na filmy inak."
<
Z ohlasov LŠFJ 2014.
"hneď 3. júla som prejavila svoje nadšenie i poctu, že môžem byť na LŠ. Svoj vzťah k tomuto výučbovému programu som povedala aj v Zuzkinej ankete... Nečakala som však, že sa mi celý týždeň budú snívať obrazy, snívať, ako strihám film. (Takto intenzívne som snívala myšlienky a riešenia len pri písaní kandidátskej dizertačnej práce alebo básne pri dohotovovaní zbierok.) Asi v tom boli aj výčitky svedomia, že som sa k intenzívnemu strihaniu nedostala, až v sobotu od obeda. Zatiaľ si robím prípravné, cvičné sekvencie."
"Ďakujem Vám ešte raz za možnosť zúčastniť sa tohto úžasného workshopu."
<
Z ohlasov LŠFJ 2012.
"Este raz dakujem za vsetko, bolo super."
"...po uzasnej skusenosti z LSFJ by som sa chcela prihlasit aj na DVFJ. Dufam ze sa nas nazbiera dost aby sa kurz konal este tento rok."
"Este raz chcem podakovat za letnu skolu, mne osobne dala viac ako som ocakaval a otvorila mi uplne novy svet o ktorom som len velmi zdaleka tusil :)  verim ze sa to odrazi aj na mojej tvorbe."
"Chcel by som sa Vám ešte raz poďakovať za Letnú školu filmového jazyka ktorá mi určite rozšírila obzor a vedomosti v mnohých oblastiach týkajúcich sa filmu a  hlavne som zistil čo ešte všetko neviem...
Nadobudnuté vedomosti určite budem ďalej praktizovať a  učiť sa ďalej :-)."
"...len sa chcem skromne pochvalit ze som prijaty na famu - odbor zvukova tvorba. Pri tej prilezitosti vam chcem podakovat, bez letnej skoly filmoveho jazyka by som sa k tomuto snu z mladosti asi nikdy naplno nevratil. A zaroven prijmacky by som asi bez "okna" do sveta filmoveho jazyka tiez nespravil. ..." 

Reportáž TA3Reportáž o LŠFJ 2012

<
Z ohlasov LŠFJ 2010.
"...chcem sa Vam podakovat za ten preuzasny cas straveny na letnej skole. Bol to skvely napad nieco taketo organizovat. Skoda, ze uz to vsetko skoncilo a treba sa venovat aj inej realite. Prosim Vas, podakujte za mna ....., ze mi pomohol ten film zostrihat a upravit tak, aby to bolo pozeratelne, hoci tam bolo tolko chyb (tym nemyslim len tie zabery; tam bolo vela inych veci nedomyslenych a zle spravenych, ale ja som od toho zasa vela necakala ani, kedze to bol moj prvy film; hadam dalsie budu lepsie). A obdivujem Vas, ze to tak vsetko dokazete organizovat. Velka vdaka za vsetko."
"...v mene nášho syna ......., ktorý absolvoval LŠFJ 2010, sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa už niekoľko rokov podieľajú na organizovaní tejto akcie. Pre ......., t.č. študenta 3. ročníka ......., to bolo veľmi prospešné a získal nové skúsenosti a podnety. Pri tvorbe svojho filmového dielka síce veľa v noci nepospal, práca ho však pohltila a zdalo sa, že mu to neprekáža. Vzhľadom k tomu, že patrí medzi záujemcov o štúdium na FTF VŠMU, po skončení LŠFJ 2010 sa naštartoval do ďalšej práce v tejto oblasti tak, aby sa na konzultáciách s uchádzačmi o štúdium, mal čím odprezentovať. 
Ešte raz Vám všetkým - srdečná vďaka."
<
Z ohlasov LŠFJ 2009
"...by som Vam chcel podakovat za uzasnu moznost "pricuchnut" si k filmovej tvorbe. Kurz predcil vsetky moje ocakavania tak z odbornej, ako aj ludskej stranky (tj. pristup pedagogov)."
"Veľmi spokojná, skvelí ľudia, veľa zážitkov, iba už maximálne vyčerpaná. Bola to úžasná skúsenosť, geniálnych 12 prázdninových dní. Bude mi to tu chýbať."
"...chcem podakovat za to, ze som sa na kurze mohol zucastnit. Myslim
si, ze je to genialna myslienka a hlavne ma zmysel..."
<
Z ohlasov LŠFJ 2008.
"Na LŠFJ budem navždy spomínať len a len v dobrom, skúsenosti a kontakty, ktoré som nadobudol sú nenahraditeľné a vďaka vynikajúcemu vedeniu všetkých pedagógov som sa naučil vnímať film a filmové umenie nielen očami, ale aj všetkými ostatnými vnemmi. Moje úsilie o zaradenie sa o filmárskeho prostredia sa po uplynulých týdňoch ešte zväčšil a vynaložím všetko svoje úsilie, aby som sa každým filmovým počinom zlepšoval. Taktiež sa pokúsim o prijatie na vašu školu a pevne verím, že bude úspešné, aj keď viem, že konkurencia je silná :-"  
"vdaka za pozdvihnutie nalady"
"letna skola bola perfektna, skoda len, ze sa skoncila. Ja som uz opat v radiu, so zvukom, no obraz ziadny. Pride mi to akesi chudobne:)"
"ja nestihol som sa vam podakovat, dakujem za Vas, je vzacne a uzasne ze existuju ludia ktori ziju, robia a obetuju svoj cas a energiu pre svoje presvedcenie, dakujem za cas s vami bolo to pre mna vzacne a vazim si to"
"Dakujem aj ja Vam ze ste vobec s podobnym projektom zacali..som rada ze som sa ho mohla zucastnit.. "
"Cele dva tyzdne boli (po vsetkych strankach) VYNIKAJUCE, som rad, ze som sa mohol na tento kurz prihlasit. Od soboty je mi smutno, ze to netrvalo dlhsie."
"...aj napriek tomu že sa mi počas 2 tyždnov nepodarilo nič natočiť dalo mi to vela a určite som zmenil aj pohlad na film... "
"Pre mna to bolo este o to vzacnejsie, ze uz mi ozaj chybalo to prepojenie s nasou kulturou a takto som sa jej aspon troska opat dotkla"