Letná škola filmového jazyka 2012

V dňoch 1.7.2012-12.7.2012 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutočnil 7. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Prihlásení účastníci LŠFJ 2012.

1.  Farbiaková Nikoleta (Lučenec)
2.  Švíková Valentína (Bratislava)
3.  Klasová Terézia (Bratislava)
4.  Bahúl Nikolo (Bratislava)
5.  Hodálová Rebecca (Bratislava)
6.  Paulíny Patrik (Bratislava)
7.  Bučko Ján (Bratislava)
8.  Szovényiová Zuzana (Košice)
9.  Koníček Tomáš (Liptovská Osada)
10. Hegedüs Štefan (Bratislava)
11. Závodský Andrej (Bratislava)
12. Bóna Ladislav (Zvolen)
13. Pacher Patrik (Nitra)
14. Csuport Máté (Andovce)
15. Steltenpohlová Lucia (Bratislava)
16. Wolf Pavol (Bratislava)
17. Eisner Samuel (Bratislava)
18. Hoťková Petra (Bratislava)
19. Bari Dominik (Košice)
20. Alaksa Martin (Lučenec)
21. Chápayová Noemi (Bratislava)
22. Fulepová Veronnika (Bratislava)
23. Kenderová Alena (Bratislava)
24. Sobolčiaková Katarína (Leopoldov)
25. Lúčna Nina (Piešťany-Banka)
26. Benedek David (Senec)
27. Laktišová Ema (Bratislava)
28. Szomolányiová Tamara (Bratislava)
29. Styblo Martin (Barcelona, Nitra)
31. Pidaný Ľubomír (Vranov nad Topľou)
32. Reiszová Júlia (Bratislava)
33. Hertlová Monika (Plzeň)
34. Zajtko Gabriel (Stropkov)