Počas Letnej školy filmového jazyka vznikajú tri-štyri typy projektov.

Na začiatku je to zoznamovacie zadanie jednozáberového cvičenia, ktorého cieľom je vyrozprávať ucelený príbeh v jednom zábere a zvuková dramaturgia s diegetickým a nediegetickým zvukom.

Hlavným zadaním je hrané cvičenie s obsiahnutým konfliktom. To sa v posledný deň premieta a hlasuje sa o víťazovi diváckeho hodnotenia.

Doplnkovou možnosťou je realizácia dokumentárneho projektu, animovaného alebo vizuálno-efektového projektu.