2017 Projekt realizácie bakalárskeho práce v Štúdiu 727
Pedagóg Ateliéru vizuálnych efektov a člen Špičkového tímu VFX FTF VŠMU Ing. Ladislav Dedík, ArtD. zorganizoval a poskytol priestory Štúdia 727 pre realizáciu cvičení študentov 4. ročníkov FTF VŠMU zameraných na získanie skúseností s trikovým zariadením Motion control.
2017 Projekt realizácie bakalárskeho práce v Štúdiu 727
2017 Projekt realizácie bakalárskeho práce v Štúdiu 727