2017 Workshop AVFX

Dňa 21.4.2017 so začiatkom od 10,00 sa v kinosále FTF VŠMU uskutočnil jubilejný 5. ročník Workshopu Ateliéru vizuálnych efektov. Tento ročník sa niesol v duchu riešenia úloh vyplývajúcich zo zamerania Špičkového tímu VFX, ktorý momentálne prebieha v Ateliéri vizuálnych efektov. Študenti 1. MGR ročníka AVFX FTF VŠMU predstavili tieto témy:
Michal Tkáč: Human anatomy VR
Peter Trandžík: Počítačová grafika a Houdini
Ondrej Poláček: Why Linux sucks?

Odkazy na predchádzajúce ročníky:
1. ročník: http://www.avfx.sk/2013-greenscreen-workshop-avfx
2. ročník: http://www.avfx.sk/2014-greenscreen-workshop-avfx
3. ročník: http://www.avfx.sk/2015-greenscreen-workshop-avfx
4. ročník: http://www.avfx.sk/2016-greenscreen-workshop-avfx

Workshop pripravil a zorganizoval prof. Ľudovít Labík, ArtD..

Úroveň workshopu bola odborne mimoriadne vysoká. Súčasťou bola prezentácia globálneho projektu akceptovaného 110 svetovými krajinami a v spolupráci okrem iného aj s Lekárskou fakultou UK, ďalej tvorba matematických skriptov v aplikácii do umeleckého diela, ktorej predpokladom je intenzívne samoštúdium študenta a náučno propagačná vízia Linuxu zvyšujúceho výkon realizačných grafických staníc. Bol  vytvorený videozáznam, ktorý bude ďalej slúžiť študentom na rozvinutie študijného procesu.

2017 Workshop AVFX
Toto sú tri časti záznamu realizované počas 2017 Greenscreen Workshopu Bc. art. Michalom Tkáčom, Bc. art Petrom Trandžíkom a Bc. art. Ondrejom Polačekom.
2017 Workshop AVFX
Toto sú tri časti záznamu realizované počas 2017 Greenscreen Workshopu Bc. art. Michalom Tkáčom, Bc. art Petrom Trandžíkom a Bc. art. Ondrejom Polačekom.
2017 Workshop AVFX
Toto sú tri časti záznamu realizované počas 2017 Greenscreen Workshopu Bc. art. Michalom Tkáčom, Bc. art Petrom Trandžíkom a Bc. art. Ondrejom Polačekom.