2018 Obhajoby
Dňa 21.06.2018 a 22.06.2018 sa uskutočnili štátne skúšky a obhajoby bakalárskych a magisterských prác absolvenov bakálárskeho a magisterského stupňa štúdia VFX na FTF VŠMU Bratislava. 
Vynikajúcim výsledkom boli dvaja študenti VFX, ktorí absolvovali magisterské štúdium s vyznamenaním a zároveň historická udalosť v dejinách slovenského filmového školstva, kedy  študenti Jakub Zuščin a MIchal Tkáč svoju diplomovú prácu realizovali ako projekt vo virtuálnej realite.