Zadaním cvičenia bolo vytvoriť logo Ateliéru vizuálnych efektov.