Prvá učebňa AVFX 3.10.2011

Takto si študenti AVFX upravovali svoju prvú učebňu.