Stretnutie akademickej obce 27.06.2011, ktoré sa nieslo v búrlivej atmosfére.