Dňa 5.4.2022 sa uskutočnila habilitačná prednáška pedagóga Atelieru vizuálnych efektov a Herného dizajnu Ing. Ladislava Dedíka.

Prednášk na tému: Tvorba digitálnych assetov bola kladne prijatá a Vedecká aumelecká rada FTF sa uzniesla na odporúčení udelenia titulu Doc.