Onlajn

Záverečný ceremoniál udeľovania festivalových cien ÁČKO 2022.

Naživo streamovaná 360° prednáška Doc. Antona Szomolanyiho, ArtD. na festivale ÁČKO dňa 20.10.2022.

Naživo streamovaná 360° prednáška Doc. Ing. Mareka Ježa, ArtD. na festivale ÁČKO dňa 20.10.2022.

Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu FTF VŠMU usporiadal 19-22.10.2022 v rámci riešenia grantu KEGA na pozadí festivalu Áčko 2022 Minikonferenciu virtuálnej produkcie, Workshop 360° priestoru a usporiadal prezentáciu prvej počítačovej hry študentov Herného dizajnu FTF VŠMU.

Fotodokumentácia