Profile picture for user Rapoš Robert
Začiatok bakalárskeho štúdia
Prijímacie skúšky, 2D zadanie
Prijímacie skúšky, 2D zadanie-pracovné súbory
Prijímacie skúšky, 3D zadanie
Prijímacie skúšky, 3D zadanie-pracovné súbory
Príloha Size
145.34 KB
Fotodokumentácia