Profile picture for user Michalčíková Tímea
Začiatok bakalárskeho štúdia
Prijímacie skúšky, 2D zadanie
Prijímacie skúšky, 2D zadanie-pracovné súbory
Prijímacie skúšky, 3D zadanie
Prijímacie skúšky, 3D zadanie-pracovné súbory
Fotodokumentácia