Profile picture for user Randl Eduard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Prijímacie skúšky, 2D zadanie
Prijímacie skúšky, 2D zadanie-pracovné súbory
Prijímacie skúšky, 3D zadanie
Prijímacie skúšky, 3D zadanie-pracovné súbory
Fotodokumentácia