Profile picture for user Sobinkovič Gregor
Začiatok bakalárskeho štúdia
2D zadanie - projekt
3D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
Fotodokumentácia