Profile picture for user Sobinkovič Gregor
Začiatok bakalárskeho štúdia
Prijímacie skúšky, 2D zadanie
3D zadanie, prijímacie skúšky
Fotodokumentácia