Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Prijímacie skúšky, 2D zadanie
Prijímacie skúšky, 2D zadanie-pracovné súbory
Prijímacie skúšky, 3D zadanie
Prijímacie skúšky, 3D zadanie-pracovné súbory
Príloha Size
2.45 MB
Fotodokumentácia