Profile picture for user Rontová Kimberly
Začiatok bakalárskeho štúdia
Prijímacie skúšky, 2D zadanie
Prijímacie skúšky, 3D zadanie
Fotodokumentácia