Profile picture for user Matlák Filip
Začiatok bakalárskeho štúdia
Prijímacie skúšky, 2D zadanie
Prijímacie skúšky, 3D zadanie
Fotodokumentácia