Profile picture for user Benková Kristína
Začiatok bakalárskeho štúdia
Prijímacie skúšky, 2D zadanie
Prijímacie skúšky, 3D zadanie