Prijímacie skúšky, 2D zadanie
Making of 2D zadania
Prijímacie skúšky, 2D zadanie-pracovné súbory
3D zadanie, prijímacie skúšky
Explikácia 3D zadania
Prijímacie skúšky, 3D zadanie-pracovné súbory
Fotodokumentácia