Profile picture for user Brajer Damián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Prijímacie skúšky, 2D zadanie
Making of 2D zadania
3D zadanie, prijímacie skúšky
Explikácia 3D zadania