Profile picture for user Jambor Ladislav
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Magisterský projekt - umelecký zámer
Reprezentačný projekt - umelecká časť
Bakalárska teoretická práca
Profesijný životopis