Profile picture for user Púchovský Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023
Magisterský projekt - umelecký zámer
Reprezentačný projekt - umelecká časť
Showreel
Bakalárska teoretická práca
Profesijný životopis