Profile picture for user Fröhlich Gustáv
Začiatok bakalárskeho štúdia
2D zadanie - projekt

2D zadanie - explikácia

2D zadanie - making of
2D zadanie - pracovné súbory, prijímacie skúšky
3D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
3D zadanie - explkácia
3D zadanie - making of
3D zadanie - pracovné súbory, prijímacie skúšky
Príloha Size
561.52 KB