Profile picture for user Kasák Lukáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
2D zadanie - projekt

2D zadanie - explikácia

2D zadanie - making of
2D zadanie - pracovné súbory, prijímacie skúšky
3D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
3D zadanie - explkácia
3D zadanie - making of
AVFX_PS_2022_Kasák_Lukáš_ 57_3D_making of
3D zadanie - pracovné súbory, prijímacie skúšky
Fotodokumentácia