Profile picture for user Randl Eduard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Začiatok štúdia
Magisterský projekt - umelecký zámer
Reprezentačný projekt - umelecká časť
Klauzúrne pásmo
Showreel
Profesijný životopis