Profile picture for user Randl Eduard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Začiatok magisterskeho štúdia
2022/2023
Začiatok štúdia
Magisterský projekt - umelecký zámer
Reprezentačný projekt - umelecká časť
Klauzúrne pásmo
Showreel
Profesijný životopis