Profile picture for user Černaj Richard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Začiatok štúdia
Magisterský projekt - umelecký zámer
Reprezentačný projekt - umelecká časť
Klauzúrne pásmo
Showreel
Making of projektov
Video objednávkové vytvorené pre zákazníka
Profesijný životopis