Profile picture for user Váraljay Kristián
Začiatok bakalárskeho štúdia
2D zadanie - projekt
2D zadanie - making of
3D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
3D zadanie - explkácia
3D zadanie - making of
3D zadanie - pracovné súbory, prijímacie skúšky