2D zadanie - projekt
2D zadanie - making of
3D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
3D zadanie - explkácia
3D zadanie - making of
AVFX_PS_2023_3D_Pixar_intro_Váraljay_Kristián_MakingOf
3D zadanie - pracovné súbory, prijímacie skúšky