Profile picture for user Kacvinský Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
2D zadanie - projekt

2D zadanie - explikácia

2D zadanie - making of
2D zadanie - pracovné súbory, prijímacie skúšky
3D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
3D zadanie - explkácia
3D zadanie - making of
AVFX_PS_2023_157_3D_Pixar_intro_Kacvinsky_Adam_Otto_MakingOf
3D zadanie - pracovné súbory, prijímacie skúšky
Fotodokumentácia