Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
Magisterský projekt - umelecký zámer
Reprezentačný projekt - umelecká časť
Klauzúrne pásmo
Showreel
Making of projektov
Video objednávkové vytvorené pre zákazníka
Video vytvorené v školskom prostredí
Fotodokumentácia
Portfólio v pdf
Bakalárska teoretická práca
Profesijný životopis