Profile picture for user Achberger Henrich
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018

Mgr. a ArtD. ročník

projekcia 3d rendru v nuke na automaticky generovany mesh