Profile picture for user Achberger Henrich
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019

Mgr. a ArtD. ročník

projekcia 3d rendru v nuke na automaticky generovany mesh

Achberger Henrich
Typ cvičenia