Profile picture for user Turčan Dominik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting