Profile picture for user Turčan Dominik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
3D foto autoportrét
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka
Portfólio v pdf