Profile picture for user Turčan Dominik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)