Vkladá sa záber, ktorý študent považuje za svoj vrcholný tvorivo-technický výkon počas štúdia VFX. Záber bude súčasťou budúceho showreelu AVFX.

Projekty

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník