Vkladá sa záber, ktorý študent považuje za svoj vrcholný tvorivo-technický výkon počas MGR štúdia VFX. Záber bude súčasťou budúceho showreelu AVFX.

Projekty

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium