Profile picture for user Šabík Michal
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2013/2014
Začiatok magisterskeho štúdia
2014/2015
Koniec magisterského štúdia
2015/2016
Začiatok doktorandskeho štúdia
2017/2018
Koniec doktorandského štúdia
2019/2020
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Rozbor filmu