Profile picture for user Špičuk Róbert
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Foto na objednávku zákazníka
2D Fotoportrét