Profile picture for user Špičuk Róbert
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2016/2017
Začiatok magisterskeho štúdia
2017/2018
Koniec magisterského štúdia
2018/2019
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
Foto vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Video vo všetkých obrazových vstupoch autorské
Video spoluatorské
Video vytvorené zo zadania počas štúdia v škole
Foto vytvorené na objednávku zákazníkom
2D Fotoportrét