Profile picture for user Jankovčín Lukáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
3D autoportrét - 3D zobrazenie